ผู้บริหาร


นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 รักษาการในตำแหน่ง

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คลองขลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์งานIT

  • ณ.วันที่ 17 ก.ย. 60

    งานIT โรงพยาบาลคลองขลุง ได้มีการปรับปรุงServer Hosxp เพื่อรองรับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต.

  • ณ. 16 ก.ย.60

    งานIT โรงพยาบาลคลองขลุง ได้มีการย้ายเครื่องServer Hosxp เพื่อปรับปรุงระบบHosxpของโรงพยาบาล ขออภัยในความไม่สะดวก.

  • ณ. 16 ก.ย.60<

    งานIT โรงพยาบาลคลองขลุง ได้มีการปรับฐานข้อมูลระหว่างเครื่องServer Hosxpหลักและสำรอง.

     All Newsติดต่อเรา

โรงพยาบาลคลองขลุง   
  315 หมู่10 ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร   

62120


โทร: (055) 781006 

แฟกซ์: (055) 781749

https://www.kkhoskpp.com

เบอร์โทรหน่วยงาน

งานธุรการ:  

งานการเงิน:  

งานประกันสุขภาพ:  

งานท่ันตกรรม:  

ห้องฉุกเฉิน:  

ห้องคลอด:  

ห้องยา:  

ตึกผู้ป่วยชาย:  

ตึกผู้ป่วยหญิง:  

ตึกผู้ป่วยเด็ก:  


โรงพยาบาลคลองขลุง , Digital Estate in KhlongKhlung Hospital.

สงวนลิขสิทธิ์© โรงพยาบาลคลองขลุง

315 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120